Implantatbehandling

Det kan vera ulike grunnar til at man mister tenner.

Dei tapte tennene kan erstattast med bruer støtta opp av nabotenner, eller med implantater som festes til kjevebeinet. Implantater kan gi støtte for enkelttenner, bruer eller protesar.

Me hjelper deg å finne den løysinga som passar best for deg.

Me er dei einaste på Stord som har godkjenning fra NAV til å laga toppkonstruksjonar på implantater. Er du ein som har mulighet for å få støtte til tannbehandling fra NAV, kan du få implantatbehandling hos oss. Me hjelper deg å finna ut om du er ein som kan få støtte til tannbehandling.