Kirurgiske inngrep

Vi har lang erfaring i å utføre kirurgiske inngrep i munnen.

Implantatinnsetting, fjærning av visdomstenner og rotamputasjoner.

Ved større inngrep samarbeider vi med erfarne kirurger fra Haukeland sykehus.

Våre prosedyrer sikrer deg den mest skånsomme behandlingen.