Smertelindring

The Wand - Veien til smertefri bedøvelse.

Me er opptekne av at tannbehandling skal vera så lite ubehagelig som mogleg.  

Ved hjelp av "The Wand" kan me gje deg så godt som smertefri bedøvelse. "The Wand" gir oss mulighet til å bedøva svært lokalt, slik at du slepp å vera nummen i tunga og leppe under tannbehandlinga. The Wand gir ein sikker bedøvelse som òg forsvinner raskare, og uten at du merkar det like godt som tradisjonell bedøvelse.

Ta kontakt med oss for meir informasjon eller bestill time her.