Snorking kan være et problem for mange.

Tidligere har man behandlet snorkere med operasjoner, eller med apparaturer som skal sikre at en får inn nok luft når en sover.

I den senere tid har en gått bort fra disse behandlingsformene, da en har oppdaget at intraorale apparaturer, eller snorkeskinner, gir bedre resultat.

Vi framstiller snorkeskinner av ulike typer, og kan muligens hjelpe deg og familien din med å løse et problem.